ontdek de kick van karate!

'isshin dojo biedt kwaliteit en plezier in de beoefening van uw vechtsport'


isshin dojo meppel

.Isshin dojoregels

kom op tijd voor de training • bij het binnentreden en verlaten van de dojo zeg je altijd osu • daarbij maak je een buiging of je doet de kyokushingroet • als je te laat komt ga je in seiza bij de ingang zitten en wacht • zorg voor een schone gestreken do-gi (karatepak) • houd je nagels kort • haardracht liever niet los • draag zorg voor je persoonlijke hygiëne • neem altijd je protectie mee, heren toque verplicht • tijdens de training doen we niet aan sieraden • draag je steentje bij aan een nette schone trainingsruimte • toon je inzet, geestdrift en discipline • wees aardig en respectvol • help elkaar waar nodig • bij alles zeggen we osu!


.Kyokushinkai Dojo Eed


We will train our hearts and bodies, for a firm unshaken spirit. Wij zullen ons lichamelijk en mentaal trainen om een sterke, onwankelbare geest te verkrijgen. Hitotsu, ware ware wa, shinshin o renmashi, kak-ko fubatsu no shingi o kiwameru koto.


We will pursue the true meaning of the Martial Way, so that in time our senses may be alert. Wij zullen de ware betekenis van het budo leren kennen, zodat we op het juiste moment waakzaam zijn. Hitotsu, ware ware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.


►With true vigor, we will seek to cultivate a spirit of self denial. Wij zullen met ware volharding een onbaatzuchtige geest ontwikkelen. Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o mot-te, kok-ki no seishin o kanyo suru koto.


►We will observe the rules of courtesy, respect our superiors, and refrain from violence. Wij zullen de regels van de hoffelijkheid in acht nemen, onze meerdere respecteren en ons onthouden van geweld. Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o omonji, chyojho o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.


We will follow our Gods & Buddha, and never forget the true virtue of humility. Wij zullen ons eigen geloof bewaren en nooit de ware deugd van nederigheid vergeten. Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o toutobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.


We will look upwards to wisdom and strength, not seeking other desires. Wij zullen streven naar wijsheid en kracht, zonder ons te willen verliezen in andere verlangens. Hitotsu, ware ware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.


All our lives, through the discipline of Karate, we will seek to fulfill the true meaning of the Kyokushin Way. We proberen ons gehele leven de ware betekenis van het kyokushin een invulling te geven door de discipline van karate. Hitotsu, ware ware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mat-to suru koto.


.Elf motto's van Sosai Oyama Masutatsu

1. The Martial Way begins and ends with courtesy. Therefore, be properly and genuinely courteous at all times.

2. Following the Martial Way is like scaling a cliff – continue upwards without rest. It demands absolute and unfaltering devotion to the task at hand.

3. Strive to seize the initiative in all things, all the time guarding against actions stemming from selfish animosity or thoughtlessness.

4. Even for the Martial Artist, the place of money cannot be ignored. Yet one should be careful never to become attached to it.

5. The Martial Way is centered in posture.
Strive to maintain correct posture at all times.

6. The Martial Way begins with one thousand days and is mastered after ten thousand days of training.

7. In the Martial Arts, introspection begets wisdom. Always see contemplation on your actions as an opportunity to improve.

8. The nature and purpose of the Martial Way is universal. All selfish desires should be roasted in the tempering fires of hard training.

9. The Martial Arts begin with a point and end in a circle. Straight lines stem from this principle.

10. The true essence of the Martial Way can only be realized through experience. Knowing this, learn never to fear its demands.

11. Always remember, in the Martial Arts the rewards of a confident and grateful heart are truly abundant.